2015-06-29_Amish

IMG 9424xHorseWagon IMG 9385xSilos IMG 9389xSilos2 IMG 9394xFarm
IMG 9395xSchool  Amish School House IMG 9399xBirdHouses IMG 9410xFarm IMG 9415xCows  Big white striped cows
IMG 9422xGardenQuilt  Quilt flower garden IMG 9425xHorsecart IMG 9426xLaundry  Drying clothes on a rainy day IMG 9430xPlow  Mr. Plow
IMG 9431xPlow2 IMG 9433xHoneyVille  Where Cyd came from IMG 9436xCowHouses  Individual calf houses IMG 9437xCows
IMG 9443xPonies IMG 9445xFarm IMG 9450xCornFarm IMG 9453xCarts
IMG 9456xRoad IMG 9458xUmbrella IMG 9460xCornSilo IMG 9464xHorseCorn
IMG 9470xBikes IMG 9471xHorseGuy IMG 9475xHaying IMG 9476xKidBike
IMG 9480xSign IMG 9482xCarts  Amish buggy dealership IMG 9485xEmmaStore